Uważne negocjacje

Uważność w pracy

O uważności napisano już wszystko. Tylko nie wszystko zostało przez wszystkich przeczytane. A jeśli nawet zostało przeczytane, to nie wszyscy potrafią tę wiedzę wykorzystać.

O korzyściach płynących z rozwijania uważności wiemy prawie wszystko. Są na to dowody i badania. Praktyka uważności może pomóc w wielu aspektach. Na przykład w poprawie zdrowia, redukcji odczuwanego stresu, poprawie koncentracji, lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, odzyskaniu radości życia. 

Termin „uważne negocjacje” został po raz pierwszy publicznie użyty podczas projektowania szczególnej formy warsztatu poświęconego rozwojowi umiejętności. Zainspirowani własnymi doświadczeniami postanowiliśmy stworzyć wydarzenie, które mogłoby pomóc w rozwijaniu umiejętności, które służyłyby poprawie nie tylko standardu życia, ale także jakości życia. Tak ogólnie. 

Czym jest jakość życia? Czym różni się od standardu życia? Standard życia wyrażany jest przez zobiektywizowany system mierników, pozwalających nie tylko na ocenę obecnego stanu rzeczy, obserwowania zmian i formułowanie tendencji, ale także na relatywnie obiektywne porównanie własnych wyników z tymi, które dotyczą innych osób, obszarów geograficznych czy państw. Do kluczowych mierników standardu życia zaliczamy na przykład: dochód narodowy brutto, dostęp do opieki medycznej, poziom infrastruktury, stabilność ekonomiczno-polityczną, bezpieczeństwo, poziom bezrobocia.

Z kolei jakość życia można wyrażać innymi pojęciami, takimi jak: prawo do prywatności, prawo do głosowania, prawo do godnego traktowania, prawo do edukacji, prawo do przemieszczania się, prawo do odpoczynku i wypoczynku, prawo do równego trak­­towania bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, ­język, religię, przekonania poli­tyczne, status społecznoekonomi­czny i inne.

Obie powyższe listy są niepełne, mają charakter tylko ilustracyjny. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta w 1948 r.) jest uważana za kompletną. Nietrudno zauważyć, że wiele zawartych w niej postulatów może być uznanych za oczywiste w niektórych krajach rozwiniętych. Jednak w innych będzie to raczej opis stanu idealnego, do którego można dążyć.

Proces negocjacji

Pewne podobieństwa obserwacji stanu wiedzy i umiejętności do powyższego rozumowania skłoniły nas do przyjrzenia się korzyściom, jakie może nieść wprowadzenie uważności do zestawu umiejętności negocjacyjnych.

Negocjacje to proces, który najczęściej kojarzony jest z szeroko pojętym biznesem. Szczególnie z handlem. Mimo to sporą popularnością cieszą się obiegowe prawdy, że „wszyscy negocjujemy” czy „wszystko podlega negocjowaniu”.

Rzeczywiście. Wiele aspektów życia podlega negocjacjom, nie tylko warunki umów handlowych czy wysokość naszego wynagrodzenia. Podejmujemy próby negocjacji z partnerami, rodziną, dziećmi, ze współpracownikami czy z osobami zupełnie obcymi, których działanie w jakiś sposób wpływa na nasze działania bądź ich skutek. 

Klasyczne ujęcie negocjacji opiera się na kilku założeniach:
  • Istnieje pewna zgod...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI