Odnowa relacji seksualnej

Uważność w relacjach

Praktyka uważności aktywnie wspiera zarówno rozwój w obszarze seksualnym, jak i odnowę relacji intymnej. Dzięki uważności zyskujemy lepszy kontakt z własnym ciałem, jesteśmy bardziej świadomi doznań, kontaktujemy się ze swoimi potrzebami, co z kolei pozwala czerpać więcej przyjemności w relacjach intymnych. Praktyka uważności wspiera rozwój postawy akceptacji i życzliwości wobec siebie i partnera, a także potrzeb seksualnych własnych i drugiego człowieka.

Chcesz lepiej poznać ten temat? Sprawdź nasz artykuł: Najlepsze jeszcze przede mną. Jak kocha dojrzała kobieta?

Nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy w bardzo satysfakcjonującym związku, warto pamiętać, że każda relacja przechodzi przez różne etapy, a uważność pozwala nam zauważać subtelne zmiany w tym obszarze. Opierając się na trójczynnikowej koncepcji miłości stworzonej przez Roberta Sternberga, możemy wyróżnić trzy składowe miłości: namiętność, intymność i zaangażowanie. Namiętność wyraża się przez silne emocje, pragnienie bliskości fizycznej, pobudzenie i potrzebę seksualną. Charakteryzuje się dużą dynamiką, szybko osiąga poziom najwyższego natężenia i szybko opada. Z badań wynika, że zaczyna wygasać po dwóch latach trwania relacji. Intymność Sternberg określił jako pozytywne uczucia oraz towarzyszące im działania w postaci troski o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w jego obecności, wzajemne zrozumienie, dawanie i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego. Dynamika intymności jest łagodna i rozwija się wraz z trwaniem relacji. Ostatnim komponentem miłości jest zaangażowanie, zwane również zobowiązaniem. Jest ono wynikiem świadomej decyzji dotyczącej pozostawania w związku oraz chęci utrzymania go w przyszłości. Jest to najbardziej stabilny czynnik miłości, który związany jest z podejmowaniem i odpowiedzialnym realizowaniem zobowiązań wobec siebie i partnera, w tym również odpowiedzialności za relacje intymne.

POLECAMY

Jak zmieniają się miłość i intymność?

Na podstawie trójczynnikowej koncepcji miłości Bogdan Wojciszke wyróżnił pięć faz rozwoju związku miłosnego1. Pierwszą fazą zazwyczaj jest zakochanie, które trwa dość krótko, jest intensywne, a jego główną składową jest namiętność. Jeśli miłość zostanie odwzajemniona, związek przechodzi do etapu romantycznych początków, kiedy również dominuje namiętność, ale z czasem może dołączyć także zaangażowanie. Kolejnym etapem, w którym występują równocześnie namiętność, zaangażowanie i intymność – jest związek kompletny. Jest on najbardziej dojrzałą formą relacji. Dynamika relacji nie zatrzymuje się w tym momencie i kolejnym etapem jest związek przyjacielski, w którym zaangażowanie i intymność utrzymują się na dość wysokim poziomie, jednak brakuje namiętności. Z kolei brak rozwoju i umiejętności podtrzymania zaangażowania, intymności i namiętności prowadzi do związku pustego i w konsekwencji do jego rozpadu.
Analizując koncepcje miłości, warto zwrócić uwagę na rozwojową perspektywę przeżywania miłości, w tym również bliskości w wymiarze seksualnym. Przyjęcie tej perspektywy pozwala na zauważenie, w jaki sposób poszczególne składowe wpływają na siebie wzajemnie: namiętność może być modyfikowana przez zaangażowanie i intymność, a samo zaangażowanie oddziałuje pozytywnie na intymność i reguluje potrzeby seksualne. Rozwój człowieka jest wypadkową wielu czynników biologicznych i psychologicznych, a także stymulacji dostarczanej przez środowisko zewnętrzne. Jednocześnie, zmiany zachodzące w osobie mogą przekładać się na dynamikę pary i postrzeganie relacji.
Świadomi tej...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI