Autor: Artur Rzepecki

Executive Coach & Facilitator prowadzący projekty rozwojowe dla menedżerów i zespołów zarządzających. Od 2004 roku jest konsultantem i coachem dużych organizacji i korporacji. Pracuje głównie z managerami i zespołami kierującymi organizacją. Specjalizuje się w rozwoju przywództwa i współpracy. Od IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału ICF. Od 2009 jest wykładowcą na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

W kontakcie ze sobą

O tym, dlaczego świadomość własnych emocji i refleksja nad wartościami są kluczowe na każdym etapie ścieżki zawodowej, opowiada Artur Rzepecki, ekspert rozwoju 
osobistego.

Czytaj więcej