Ekstatyczne połączenie. Jak wprowadzać uważność w swoje życie seksualne?

Uważność w relacjach

Uważny seks jest wyjątkowo głęboką formą połączenia nie tylko z bliską osobą, ale także ze sobą: ze swoim ciałem, z własnym pożądaniem i z własną przyjemnością. Jak można osiągnąć ten stan? Z odpowiedzią przychodzi uważność, która dzięki redukcji napięcia i zwiększeniu zdolności do koncentracji na chwili obecnej może pomóc Ci czerpać ze swojej seksualności i cieszyć się namiętnością w relacji.

Zacznijmy od uważnej obecności

Od ponad trzydziestu lat techniki uważności są skutecznie wykorzystywane w terapiach i interwencjach opartych na mindfulness (uważności) w leczeniu wielu problemów psychicznych i psychosomatycznych, jak również jako elementy psychoedukacji. 
Obecnie uważność jest postrzegana także jako umiejętność, z której – w wyniku regularnej praktyki – można korzystać w każdym momencie życia. Jednym z podstawowych celów w praktykowaniu uważności jest wykształcenie zdolności do nieoceniającej akceptacji i samoobserwacji własnych emocji, myśli i doznań płynących z ciała, także tych uważanych za nieprzyjemne, jak napięcie mięśni, pobudzenie, natłok myśli czy stan lęku. W wyniku regularnego praktykowania można poznać swoje fizjologiczne reakcje na stres, emocje czy myśli z nimi związane, które stopniowo ulegają zmianie. Regularne medytacje rozwijają zdolność samoobserwacji i radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Wspierają również modyfikacje sposobu myślenia i postawy wobec własnych myśli, które rozumiane są wtedy jako zdarzenia w umyśle, a nie rzeczywistość.

Cieszmy się sobą jako istotą seksualną

Nasza seksualność nie stanowi odrębnego „układu” organizmu, jej dobre, wspierające funkcjonowanie to system naczyń połączonych, a więc właściwość zależna od ogólnego dobrostanu emocjonalnego, relacyjnego i biologicznego. Już sam termin „zdrowie seksualne”, definiowany przez Światową Organizację Zdrowia, określa „stan fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia związanego z seksualnością”, a aktywność seksualna jest traktowana jako integralna część naszego funkcjonowania, wpływająca na subiektywne poczucie zadowolenia i jakości życia. Z wieloletnich badań wynika, że różne choroby somatyczne (schorzenia hormonalne, depresja, cukrzyca), ale także jakość naszego funkcjonowania emocjonalnego i partnerskiego, mogą mieć wpływ na rozwój i podtrzymywanie problemów natury seksualnej, w konsekwencji zaś na obniżenie jakości życia.
 

POLECAMY


O jakich czynnikach mowa? Wiemy, że wśród najważniejszych czynników emocjonalnych i relacyjnych są: lęk i jego fizjologiczna manifestacja, myśli związane z doświadczeniami z przeszłości lub obecną sytuacją (np. obawa przed negatywną oceną ze strony partnera/partnerki), tendencja do ukrywania uczuć, nadmiernej samokontroli, przeżywania poczucia winy i wstydu związanych z aktywnością seksualną, krytykowanie i ocenianie siebie, stres, zmęczenie, nastawienie na sprawność i techniki seksualne, a nie na więź emocjonalną. To wszystko, jak i wiele innych elementów, wpływa na obniżenie pożądania, podniecenia, problemy z osiągnięciem orgazmu, jak i znudzenie, rutynę i powtarzalność podczas seksu.
Wiemy zatem, że praktykowanie uważności jest skuteczne – przez redukcję lęku i napięcia – w poprawie stanu psychicznego wielu osób. Ponieważ na naszą seksualność wpływają m.in. lęk i napięcie w ciele, jak również obecność natrętnych myśli, uważność staje się więc elementem pomocnym w poprawie jakości naszego życia seksualnego, ale także w cieszeniu się z przeżywania siebie jako istoty seksualnej.
Uważny seks jest wyjątkowo głęboką formą połączenia nie tylko z bliską osobą, ale także ze sobą: ze swoim ciałem, z własnym pożądaniem i z własną przyjemnością. Zwykle zapominamy, że w aktywności seksualnej zadaniem każdego z nas jest zadbanie o własną przyjemność, a nie koncentracja na partnerze lub partnerce bądź oczekiwanie, aby ta osoba była skupiona wyłącznie na nas.

Obdarzmy siebie nawzajem nieoceniającą uwagą

Całe nasze ciało jest wielką strefą erogenną. To w ciele czujemy pożądanie, podniecenie, to przez dotyk – zarówno swój, jak i osoby, z którą jesteśmy blisko – doświadczamy przyjemności. Zatem pierwszym krokiem do eksplorowania uważności w seksie jest ciało. Tak jak nasz umysł ma tendencję do wędrowania: do przeszłości, do przyszłości, rozważania, zastanawiania się, analizy, tak nasze ciało jest zawsze „tu i teraz”. Kiedy dotykamy samych siebie, ktoś dotyka nas, ale także kiedy my dotykamy kogoś, doświadczamy w całym ciele doznań, które trudno z góry przewidzieć.
To jest miejsce na włączenie uważności. Niestety, zwykle nie jest łatwo się zorientować, co czujemy, jakie doznania przychodzą do nas i odchodzą, i zauważyć ich wpływ na t...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI