Brak wyników

Autor: Aleksandra Peplińska

dr, Doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obszary aktywności naukowej to psychologia organizacji i zarządzania, psychologia pracy, relacje pomiędzy aktywnością zawodową a życiem osobistym, doradztwo karier zawodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji poruszających tematykę psychologii pracy, organizacji i zarządzania, a także jakości życia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Association of Work and Organizational Psychology. 

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz