Brak wyników

Baza wiedzy

7 lutego 2019

Mindfulness w biznesie?

704

Czym jest Mindfulness i na czym polega?

Uważność jest bardzo precyzyjnym podejściem, które zakłada nie tylko wzmacnianie procesów poznawczych (pamięci, koncentracji) czy regulacji emocji (w tym stresu), ale także przypominanie sobie wartości, które mają przyświecać naszym działaniom, abyśmy nie zatracili się w naszej aktywności (i w naszych emocjach). Uważność jest zatem praktykowaniem zauważania rozproszenia, powracania uwagą do tego, co się dzieje – w nas i poza nami.

Mindfulness w biznesie?

Kolejne firmy – od globalnych koncernów po młode start-upy – fundują swoim pracownikom kursy medytacji mindfulness. Dotychczasowe efekty zastosowania mindfulness w biznesie pokazują, że praktyka ta wspiera pracę w wielu obszarach równocześnie.

Zwolnij, by po prostu BYĆ – o mocy mindfulness

 • Dzięki praktyce uważności jesteśmy więc w stanie skupić się na zadaniu, pracując na przykład w tak zwanej otwartej przestrzeni (open space), popełnić mniejszą liczbę błędów, szybciej zakończyć swoją pracę, w związku z tym odczuwać większą satysfakcję z pracy.
 • Badania wykazują, że osoby mające wysoki poziom uważności doświadczają znaczniej mniej negatywnych emocji i znacznie więcej pozytywnych w porównaniu z osobami o niskim poziomie uważności.
 • Uważność jest mocno związana z samoregulacją zachowania. Podstawowym mechanizmem leżącym u podstaw tej relacji jest redukcja automatyzmu.
 • Uważność wpływa na procesy poznawcze, oddziałując na uwagę. Badania wykazały, że trening uważności może wpłynąć na wzrost naszej kreatywności.
 • Programy mindfulness wdrażają takie firmy jak: Google, SAP, INTEL, EBAY, GENERAL MILLS, Aetna, Apple, Astra Zeneca, Bosch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Facebook, LinkedIn, McKinsey&Company, Nike, Procter&Gamble, Twitter.
 • Doświadczamy nadmiernego stresu, gdy nasz system uwagi nie jest wystarczająco sprawny. Dzięki praktyce uważności wzmacniamy naszą uwagę oraz funkcje poznawcze i emocjonalne z nią związane, a dzięki temu możemy utrzymać stres na optymalnym i korzystnym dla nas poziomie.
 • Nawet kilka minut ćwiczeń uważności w ciągu dnia dobrze wpływa na nasze zdrowie, równowagę psychiczną, relacje z innymi.

 

Sprawdź przykładowe ćwiczenia:

 

Przykładowe korzyści z praktyk kontemplacyjnych dla pracownika i organizacji:

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • większa zdolność koncentracji – częstsze bycie „tu i teraz”
 • trafniejsze decyzje, wzrost efektywności pracy
 • redukcja stresu i napięcia
 • zwiększenie odporności psychicznej
 • profilaktyka wypalenia
 • zwiększenie poczucia zadowolenia z życia i pracy
 • rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • lepsze, głębsze i partnerskie relacje z ludźmi
 • zwiększenie samoświadomości
 • wzrost proaktywności, czyli więcej świadomych odpowiedzi zamiast automatycznych, nawykowych reakcji
 • wzrost produktywności, trafniejsze decyzje
 • wzmacnianie transparentnej kultury organizacyjnej, w której w centralnym miejscu jest człowiek
 • tworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom i zwinnemu działaniu – więcej akceptacji, elastyczności, otwartości, mniej lęku
 • uważna komunikacja, która przekłada się na lepsze relacje i współpracę w zespołach oraz na jakość relacji z klientami
 • wzrost zadowolenia i satysfakcji z pracy, wzrost zaangażowania, korzystny wpływ na wyniki
 • mniejsze koszty absencji

 

Mindfulness a techniki redukcji stresu

Sprawdź, jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego. Jak świadomie reagować na jego symptomy, by podnieść jakość życia?

Obejrzyj nagranie:

 

 

Przypisy